StoRetail
 • קמפוס באר שבע- הפקת יום הסטודנט 2009-2010
 • קמפוס באר שבע- הפקת יום הסטודנט 2009-2010
 • קמפוס באר שבע- הפקת יום הסטודנט 2009-2010
 • קמפוס באר שבע- הפקת יום הסטודנט 2009-2010
 • קמפוס באר שבע- הפקת יום הסטודנט 2009-2010
 • קמפוס באר שבע- הפקת יום הסטודנט 2009-2010
 • קמפוס באר שבע- הפקת יום הסטודנט 2009-2010
 • קמפוס באר שבע- הפקת יום הסטודנט 2009-2010
 • קמפוס באר שבע- הפקת יום הסטודנט 2009-2010
 • קמפוס באר שבע- הפקת יום הסטודנט 2009-2010
 • קמפוס באר שבע- הפקת יום הסטודנט 2009-2010
 • קמפוס באר שבע- הפקת יום הסטודנט 2009-2010
קמפוס באר שבע- הפקת יום הסטודנט 2009-2010
אגודת הסטודנטים ב"ש
הארגון אשר דואג לרווחתם וזכויותיהם של הסטודנטים בקמפוס בן גוריון.

פעילויות:

הפקת 2 ימי סטודנט בהן השתתפו כ- 20,000 איש וכללו אומנים מהשורה הראשונה, מתחמי מזון, מתחמי פעילות אינטראקטיבית ומסיבות בריכה.

כל הזכויות שמורות לסטוריטייל | טל: 03-9418020 | פקס: 03-9418030 | החומה 2  א.ת. מערב ראשון לציון 75655עיצוב אתרים ותוכן Visual-Trigger
בניית אתרים ITdesigns