StoRetail
  • L'OREAL- מתחם יריד כלות
  • L'OREAL- מתחם יריד כלות
  • L'OREAL- מתחם יריד כלות
  • L'OREAL- מתחם ביוטי סיטי 2011
  • L'OREAL- מתחם ביוטי סיטי 2011
  • L'OREAL- מתחם ביוטי סיטי 2011
  • L'OREAL- מתחם ביוטי סיטי 2011
  • L'OREAL- מתחם ביוטי סיטי 2011
  • L'OREAL- מתחם ביוטי סיטי 2011
  • L'OREAL- מתחם יריד כלות
L'OREAL- מתחם יריד כלות
L'OREAL
מותג בינלאומי בתחום הקוסמטיקה והטיפוח.

פעילויות:

הפקת מתחמים בתערוכות | כנסים | ירידים. ההפקה כוללת הפקה מלאה של המתחם (עיצוב בינוי וכד') בשילוב פעילות חווייתית

כל הזכויות שמורות לסטוריטייל | טל: 03-9418020 | פקס: 03-9418030 | החומה 2  א.ת. מערב ראשון לציון 75655עיצוב אתרים ותוכן Visual-Trigger
בניית אתרים ITdesigns