StoRetail
  • רכבת ישראל- ארוע ראש השנה
  • רכבת ישראל- ארוע ראש השנה
  • רכבת ישראל- ארוע ראש השנה
  • רכבת ישראל- ארוע ראש השנה
רכבת ישראל- ארוע ראש השנה
רכבת ישראל
חברה ממשלתית המפעילה את התחבורה המסילתית בישראל. החברה עוסקת בשינוע נוסעים ומטען באמצעות רכבות ואחראית גם על הפעלת תחנות הנוסעים ותחנות טעינת משא וכן, על תכנון ופיתוח תשתיות הרכבת במדינה.

פעילויות:

הפקת אירוע ראש השנה לספקים ועובדים

כל הזכויות שמורות לסטוריטייל | טל: 03-9418020 | פקס: 03-9418030 | החומה 2  א.ת. מערב ראשון לציון 75655עיצוב אתרים ותוכן Visual-Trigger
בניית אתרים ITdesigns