StoRetail
  • AVENT- מתחם בתערוכת בייבילנד
  • AVENT- מתחם בתערוכת בייבילנד
  • AVENT- מתחם בתערוכת בייבילנד
  • AVENT- מתחם בתערוכת בייבילנד
  • AVENT- מתחם בתערוכת בייבילנד
  • AVENT- מתחם בתערוכת בייבילנד
AVENT- מתחם בתערוכת בייבילנד
AVENT
מובילת קטגורית מוצרים לאם ולתינוק בכל רחבי העולם. כיום, כחלק מקבוצת פיליפס, philips AVENT ממשיך לייצר פתרונות חדשניים ומוצרים ייחודיים המוכחים קלינית רפואית.

פעילויות:

פעילות דיול בנק' מכירה להתמודדות עם נושא הביספינול A : הסברה והרגעה על ידי מתן מידע

הפקת מתחמים בתערוכות | כנסים | ירידים. ההפקה כוללת הפקה מלאה של המתחם (עיצוב בינוי וכד') בשילוב פעילות חווייתית

כל הזכויות שמורות לסטוריטייל | טל: 03-9418020 | פקס: 03-9418030 | החומה 2  א.ת. מערב ראשון לציון 75655עיצוב אתרים ותוכן Visual-Trigger
בניית אתרים ITdesigns