StoRetail
  • מכתשים אגן- מתחם פסטיבל תוצרת באר-שבע
  • מכתשים אגן- מתחם פסטיבל תוצרת באר-שבע
  • מכתשים אגן- מתחם פסטיבל תוצרת באר-שבע
  • מכתשים אגן- מתחם פסטיבל תוצרת באר-שבע
  • מכתשים אגן- מתחם פסטיבל תוצרת באר-שבע
  • מכתשים אגן- מתחם פסטיבל תוצרת באר-שבע
  • מכתשים אגן- מתחם פסטיבל תוצרת באר-שבע
  • מכתשים אגן- מתחם פסטיבל תוצרת באר-שבע
  • מכתשים אגן- מתחם פסטיבל תוצרת באר-שבע
מכתשים אגן- מתחם פסטיבל תוצרת באר-שבע
מכתשים אגן
חברה ישראלית לייצור חומרים להגנת הצומח, המדורגת במקום השביעי בעולם בתחום זה, וכן מדורגת בין עשר החברות הגדולות בישראל מבחינת שווי שוק. החברה מייצרת בעיקר חומרים גנריים וככזאת היא הגדולה בעולם.

פעילויות:

הפקת מתחם בתערוכת "תוצרת ב"ש"- מתחם אשר כלל הפגנת הגלובליות של החברה יחד עם אזור תצוגה ופעילות ילדים

כל הזכויות שמורות לסטוריטייל | טל: 03-9418020 | פקס: 03-9418030 | החומה 2  א.ת. מערב ראשון לציון 75655עיצוב אתרים ותוכן Visual-Trigger
בניית אתרים ITdesigns