StoRetail
  • סנו מקסימה-יריד מגה לקמעונאים
  • סנו מקסימה-יריד מגה לקמעונאים
  • סנו מקסימה-יריד מגה לקמעונאים
  • סנו- מתחם מנה- יריד מגה לקמעונאים
  • סנו- מתחם מנה- יריד מגה לקמעונאים
  • סנו- קרמה קרליין- יריד מגה לקמעונאים
  • סנו- קרמה קרליין- יריד מגה לקמעונאים
  • סנו- קרמה קרליין- יריד מגה לקמעונאים
  • סנו- קרמה קרליין- יריד מגה לקמעונאים
סנו מקסימה-יריד מגה לקמעונאים
סנו
אחת המובילות בישראל בייצור מוצרי צריכה שאינם מזון. החברה מייצרת יותר מ 2,000 מוצרים, ביניהם: מוצרי טואלט והיגיינה, מוצרי ניקוי לבית.

פעילויות:

הפקת מתחמים בתערוכות | כנסים | ירידים חמותגים השונים של החברה. ההפקה כוללת הפקה מלאה של המתחם, פעילות חווייתית עם כ"א מכירתי

כל הזכויות שמורות לסטוריטייל | טל: 03-9418020 | פקס: 03-9418030 | החומה 2  א.ת. מערב ראשון לציון 75655עיצוב אתרים ותוכן Visual-Trigger
בניית אתרים ITdesigns