StoRetail
  • קניון הזהב- קדמ גלגל המזל
  • קניון הזהב- קדמ גלגל המזל
  • קניון הזהב- קדמ גלגל המזל
  • קניון הזהב- קדמ גלגל המזל
  • קניון הזהב- קדמ גלגל המזל
  • קניון הזהב- קדמ גלגל המזל
קניון הזהב- קדמ גלגל המזל
קניון הזהב
הקניון הגדול בישראל.

פעילויות:

קד"מ חווייתי- גלגל המזל. פעילות בקניון ובערים הסובבות אשר מתקשרת את גלגל המזל- פעילות נושאת פרסים ללקוחות הקניון

כל הזכויות שמורות לסטוריטייל | טל: 03-9418020 | פקס: 03-9418030 | החומה 2  א.ת. מערב ראשון לציון 75655עיצוב אתרים ותוכן Visual-Trigger
בניית אתרים ITdesigns