StoRetail
  • בנק אוצר החייל-איסוף לידים לארגונים ממשלתיים
  • בנק אוצר החייל- קדמ שטח בארגונים, כנסים ובסיסים צבאיים
  • בנק אוצר החייל- קדמ שטח בארגונים, כנסים ובסיסים צבאיים
  • בנק אוצר החייל- קדמ שטח בארגונים, כנסים ובסיסים צבאיים
  • בנק אוצר החייל- קדמ שטח בארגונים, כנסים ובסיסים צבאיים
  • בנק אוצר החייל- קדמ שטח בארגונים, כנסים ובסיסים צבאיים
בנק אוצר החייל-איסוף לידים לארגונים ממשלתיים
בנק אוצר החייל
הבנק השמיני בגודלו בארץ על פי דירוג של הכנסות ומספר מועסקים. לבנק פעילות נרחבת והתמקדות במגזר העסקים הקטנים והבינוניים.

פעילויות:

פעילות חווייה אשר כללה איסוף לידים וצירוף לקוחות חדשים

כל הזכויות שמורות לסטוריטייל | טל: 03-9418020 | פקס: 03-9418030 | החומה 2  א.ת. מערב ראשון לציון 75655עיצוב אתרים ותוכן Visual-Trigger
בניית אתרים ITdesigns